Leczenie kanałowe

Jeszcze do niedawna ząb z chorą lub uszkodzoną miazgą był usuwany. Obecnie można zachować ząb i ocalić Twój piękny uśmiech

 

Co to jest miazga zęba?

To bogato unaczyniona i unerwiona tkanka łączna wewnątrz zęba
Chora lub uszkodzona miazga może ulec infekcji bakteryjnej i obumrzeć
 

 

Na czym polega lecznie kanałowe?

Leczenie kanałowe polega na oczyszczeniu wnętrza zęba z bakterii oraz matrwych lub obumierających tkanek miazgi. Dzięki leczeniu kanałowemu możemy uratować w bezpieczny sposób ząb, którego miazga jest nieodwracalnie chora.
 

Jak to się stało że miazga jest chora?

Najczęstszą przyczyną chorób miazgi są bakterie, które do wnętrza zęba dostają się poprzez rozległy ubytek, szczelinę między wypełnieniem a zębem lub pęknięcia. Kiedy miazga jest nie jest w stanie poradzić sobie z nadmiernym podrażnieniem obumiera. Bakterie uśmiercając miazgę powodują ból. Gdy miazga jest martwa, bakterie mogą również wychodzić poza ząb – do kości – powodując zakażenie, które może prowadzić do bólu, obrzęku, ropnia lub utraty zęba.

 

 

 

Jak organizm próbuje radzić sobie z zakażeniem bez pomocy dentysty?

Martwa tkanka łatwo ulega zakażeniu bakteriami.  Żeby samoistnie usunąć martwą miazgę i bakterie organizm musi rozpuścić kość dookoła zęba poprzez nasilony proces ropny, często połączony z obrzękiem i gorączką. W ten sposób organizm próbuje usunąć martwą, zakażoną bakteriami tkankę razem z zębem.
 

W jaki sposób dentysta może pomóc?

Dentysta może pomóc poprzez:
–usunięcie martwej miazgi i bakterii z wnętrza zęba - leczenie kanałowe
–usunięcie martwej miazgi i bakterii razem z zębem - usunięcie zęba

 

Z jakich etapów składa się leczenie kanałowe?

Znieczulenie zęba. Stosowane pomimo faktu, że miazga większości zębów leczonych kanałowo jest martwa i nic nie odczuwa. Zwiększa komfort i pozwala rozluźnić się podczas zabiegu.

Chory ząb jest okrywany gumowym płaszczem ochronnym  tzw. koferdamem , który zapewnia pacjentowi komfortową ochronę przed połykaniem płynów i leków stosowanych podczas leczenia,  resztek opracowywanych materiałów, zainfekowanych tkanek i przypadkowym połknięciem drobnych narzędzi stomatologicznych. Dodatkowo chroni przed infekcją wnętrza zęba bakteriami pochodzącymi ze śliny.

Usunięcie próchnicy i nieszczelnych wypełnień oraz odbudowa brakujących ścian bocznych wypełnieniami. 

Wnętrze zęba jest opracowywane mechanicznie przez nadanie indywidualnie zaprojektowanego kształtu precyzyjnymi mikro pilniczkami.

Następnie wnętrze zęba oczyszcza się chemicznie rozpuszczając resztki martwych tkanek i bakterii.  Bardzo pomocne są na tym etapie ultradźwięki, dzięki którym wzburzony płyn oczyszcza zakamarki kanałów.

Tak oczyszczone kanały wypełnia się uplastycznionym termicznie materiałem. Ponieważ część materiału kontaktuje się bezpośrednio z kością ważne jest, żeby materiał był dobrze akceptowany przez organizm.

Leczenie kanałowe kończy się wypełnieniem tymczasowym korony zęba. Wypełnienie to zabezpiecza ząb nawet do kilku tygodni. W tym czasie należy wykonać szczelną odbudowę ostateczną korony zęba. Najczęściej wykonywanymi odbudowami po leczeniu  kanałowym są: wypełnienie, wkład lub korona.

Pomimo że odbudowa ostateczna korony zęba nie jest częścią leczenia kanałowego to jej bezzwłoczne wykonanie wpływa na wynik leczenia kanałowego.  Zabezpiecza ząb przed powtórnym wniknięciem bakterii do wnętrza wyleczonego kanałowo zęba. 


Zobacz przykładowe leczenie